Imejte na široko odprta vsa vrata, vratca in okna pa tudi srce, da bi lahko vselej in neovirano prišlo k vam srčno prijateljstvo in resnična, prava, topla človeška ljubezen.

Julius Kugy

Živeti s kulturno dediščino danes za jutri

Vabimo vas, da se udeležite 4. mednarodne konference Vzgoja za ljubezen do domovine in države ter prisluhnete zanimivim vsebinam (udeležba). Vabljeni tudi k soustvarjanju vsebine konference s svojim izvirnim strokovnim prispevkom (aktivna udeležba), ki je lahko teoretične narave ali pa primer iz prakse (več v razpisu). Prispevek boste predstavili v eni od skupin, objavljen pa bo tudi v e-zborniku. Letošnji podnaslov konference je Živeti s kulturno dediščino danes za jutri.

Kdaj: sobota, 19. november 2022
Kje: OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu / splet


S svojimi učenci lahko sodelujete tudi na natečaju Košara – izdelek slovenskega pletarstva.


Za ohranjanje enotnosti, narodne identitete in domoljubja ter občutka pripadnosti narodu in državi moramo poznati kulturno dediščino svojega naroda – materialno, duhovno in družbeno ter tega učiti otroke in mlade. Prav je, da se zavedamo pomena običajev in navad, ki so jih skozi stoletja imeli naši predniki, da vemo, kako so živeli, kaj jim je pomagalo, da so ohranili slovenski jezik, kulturo, vero, družino, tradicijo in se kljub oviram razvijali ter pred dobrimi 30. leti zaživeli v samostojni državi. Vsi, ki vzgajamo, smo še posebej poklicani, da živimo odgovorno in aktivno državljanstvo ter skrbimo za spoštovanje, ohranjanje in razvoj prvin, ki gradijo identiteto in prihodnost slovenskega naroda.


Pedagoške delavce in druge, ki v okviru rednega pouka, obšolskih in drugih dejavnosti (formalnih ali neformalnih oblikah) spodbujate aktivno in odgovorno državljanstvo ali te vsebine raziskujete, vabimo, da pripravite izvirni strokovni prispevek na temo ohranjanja kulturne dediščine ter njene vloge za našo prihodnost ter ga na konferenci predstavite.


Na konferenci bodo sodelovali predavatelji iz Slovenije in tujine. Spregovorili bodo o tem, kaj jim pomeni slovenska kulturna dediščina, kako so jo naši predniki na različnih področjih (materialno, duhovno, družbeno) razvijali skozi zgodovino, kako so slovensko kulturno dediščino ohranjali naši izseljenci in zamejci ter kje so (bile) ovire za to. Razmišljali bodo, kaj se je spremenilo na tem področju z osamosvojitvijo Slovenije, kako
prenašati vrednote domoljubja ter spoštovanja slovenskega jezika, kulture in tradicije na mlade, kako lahko gradimo prihodnost slovenskega naroda ter kaj pomeni odgovorno ohranjanje materialne, duhovne in družbene kulturne dediščine.


Rok oddaje gradiva za sodelovanje na natečaju Košara – izdelek slovenskega pletarstva: do 20. 6. 2022 - zaključeno.
Rok prijave strokovnega prispevka  (aktivna udeležba na konferenci): do 4. 7. 2022 - zaključeno.
Rok prijave za udeležbo na konferenci: do 7. 11. 2022.


Informacije, razpis in prijavnica:
DKPS, Rožna ulica 2, 1000 Ljubljana, 01/43-83-983 (tor, čet: 9h do 12h)
dkps.seminarji@gmail.com (prijave), dkps.konferenca@gmail.com (prispevki)

Konferenca bo po vsej verjetnosti izvedena kombinirano – v živo in preko spleta.

Organizatorji se ne zavezujemo, da bo konferenca organizirana v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Ur. l. RS 113/2020 z dne 21. 8. 2020), z določilom o referatih na mednarodnih konferencah. Prijavljeni bodo o tem, ali je njihov prispevek sprejet, obveščeni do 18. 7. 2022 (uredniški odbor se bo odločil glede na poslane povzetke prispevkov).

 

Pomembnejše informacije najdete na spodnjih povezavah:

Vabilo za udeležence iz tujine

Razpis za sodelovanje s strokovnim prispevkom

Program MK

Pomembni datumi

Prijava in kotizacija

Navodila avtorjem za prispevek na MK 2022

Natečaj Košara – izdelek slovenskega pletarstva

Projekt sofinancirajo: Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, T-2 in dr. Aleš Štrancar. 

Pomoč pri organizaciji: Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve in Slovenski etnografski muzej.

Pomembni datumi

Odbor za pripravo

- Organizator: DKPS
- Uredniški in organizacijski odbor: Erika Ašič, mag. Ivo Piry, mag. Albin Vrabič, Marija Žabjek, Klemen Jevnikar, Helena Kregar in Dragica Motik.