Ime nič ne velja; vprašanje je, kakšen je človek, ki ga ima.

Josip Jurčič

Vzgoja za aktivno in odgovorno državljanstvo je večplasten proces. Pomembna razsežnost  tega procesa je zavest in odnos posameznika do sebe in drugih, do naroda in države. Zelo pomembna prvina te razsežnosti pa je tudi ljubezen do svojega naroda, države in domovine.

Prepričani smo, da veliko učiteljev, vzgojiteljev in drugih pedagoških delavcev s svojim delom ozaveščajo in vzpodbujajo mlade k aktivnemu državljanstvu, vendar vedno potrebujejo preverjanje lastnih pedagoških postopkov. Prav zato smo se v Društvu katoliških pedagogov Slovenije odločili, da organiziramo prvo mednarodno konferenco

Vzgoja za ljubezen do domovine in države.

Na konferenci bodo sodelovali predavatelji iz Slovenije in tujine. Spregovorili bodo o pomenu kulturne dediščine kot temelju narodove samobitnosti v globaliziranem svetu, o pomenu  medkulturnega dialoga ter pomenu posameznikove zavesti pripadnosti narodu in državni skupnosti, kje in kako se vse to prepleta s človekovimi pravicami in s pridobivanjem osnovnih državljanskih kompetenc v vzgojno-izobraževalnem procesu ter kako se vseh teh nalog lotevajo naši kolegi učitelji zunaj meja Slovenije.

Mednarodna konferenca bo v soboto, 23. novembra 2019 na OŠ Radlje ob Dravi.

Vabimo vas k aktivnemu sodelovanju s pisnim strokovnim prispevkom, v katerem lahko predstavite primer iz svoje prakse. Predstavite lahko primer dobre prakse iz pouka pri svojem učnem predmetu in drugih dejavnostih v šoli ali v drugi ustanovi, v kateri delujete. Svoj prispevek boste predstavili v enem od tematskimi področij navedenih v razpisu.

Udeleženci s pisnim prispevkom in predstavitvijo prejmejo potrdilo v skladu s pravilnikom o napredovanju.

Strokovni članki bodo objavljeni v e-zborniku.

Prijava za avtorje prispevkov do 10. 9. 2019.

Prijava za ostale udeležence do 4. 11. 2019.

(Podaljšan rok prijav do 16. 4. 2019.)