Besede so kot čebele: pikajo in prinašajo med.

švicarski pregovor

Imamo svojo državo Slovenijo

30 let od plebiscita, 30 let samostojnosti

Po uspešno izvedeni mednarodni konferenci Vzgoja za ljubezen do domovine in države, ki je bila 23. 11. 2019, v letu 2020 pripravljamo novo mednarodno konferenco pod krovnim naslovom Vzgoja za ljubezen do domovine in države. Naslovili smo jo: Imamo svojo državo Slovenijo - 30 let od plebiscita, 30 let samostojnosti. Konferenca bo 21. 11. 2020 v Radljah ob Dravi.

Vabimo vas, da se mednarodne konference udeležite. Na njej lahko tudi aktivno sodelujete s strokovnim prispevkom. Spodaj je objavljena prijavnica, pomembni datumi, razpis za sodelovanje ter navodila za pisanje prispevkov.

Z vprašanji glede konference se obrnite na organizatorja: DKPS, Rožna ulica 2, 1000 Ljubljana, 01/43-83-983, dkps.seminarji(at)gmail.com (prijave, udeležba), dkps.konferenca(at)gmail.com (prispevki).

Veselimo se vašega obiska!

 

Uporabne povezave:

Vabilo na konferenco

Invitation - We have our own country - Slovenia

Razpis za sodelovanje s strokovnim prispevkom

Navodila avtorjem za pripravo prispevkov

Kotizacija

Prijava

Odbori za pripravo

Lokacija

 

Pomembni datumi: 

Prijava prispevka (naslov in povzetek) do1. 7. 2020
Odgovor avtorjem o sprejetem prispevku (potrditev povzetka) do15. 7. 2020
Rok pošiljanja prispevkov1. 9. 2020
Prijava na konferenco, plačilo kotizacije do10. 11. 2020
Predstavitev (Power Point) naj avtorji pošljejo do16. 11. 2020
Konferenca, Radlje ob Dravi21. 11. 2020

Odbori za pripravo

Organizator:

Društvo katoliških pedagogov Slovenije (DKPS), Rožna ulica 2, 1000 Ljubljana

 

Programski in organizacijski odbor:

Branka Roškar (vodja in pobudnica),

p. dr. Silvo Šinkovec, Marija Žabjek, mag. Ivo Piry, mag. Albin Vrabič, Dragica Motik, Tanja Pogorevc Novak, Erika Ašič

 

Uredniški odbor:

Erika Ašič (urednica),

mag. Ivo Piry, Branka Roškar, mag. Albin Vrabič, Marija Žabjek